Designed by:

ประกาศ/ข่าวสาร
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 EB16 55
2 EB10-12 ดัชนีความพร้อมรับผิด 54
3 EB 8-9 92
4 การดำเนินงาน ITA 1-4 239
5 EB 4-6:การจัดซื้อจัดจ้าง 173
6 หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 915
7 ระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 728
8 ประกาศรับสมัครงาน 2550
9 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) 1533
10 สาระสุขภาพ 1082
11 ข่าวประกวดราคา 4951
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รพ เดิมบางนางบวช 825
13 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 3343
14 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 933
15 การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนันสนุนให้ทุนการวิจัย 1667
16 การจ้างที่ปรึกษา 1763
17 การจ้างออกแบบ 1601
18 การจ้างควบคุมงาน 1790
19 งานก่อสร้าง 1022
20 ประกาศเปิดเผยราคากลาง 3530