Designed by:

ประกาศ/ข่าวสาร
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 EB16 165
2 EB10-12 ดัชนีความพร้อมรับผิด 119
3 EB 8-9 166
4 การดำเนินงาน ITA 1-4 287
5 EB 4-6:การจัดซื้อจัดจ้าง 214
6 หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 978
7 ระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 804
8 ประกาศรับสมัครงาน 2816
9 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) 1631
10 สาระสุขภาพ 1186
11 ข่าวประกวดราคา 5125
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รพ เดิมบางนางบวช 890
13 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 3460
14 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 986
15 การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนันสนุนให้ทุนการวิจัย 1730
16 การจ้างที่ปรึกษา 1826
17 การจ้างออกแบบ 1660
18 การจ้างควบคุมงาน 1849
19 งานก่อสร้าง 1061
20 ประกาศเปิดเผยราคากลาง 3623