นายสมชาย  เกาะคู

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช


.

.

.

จัดยาจ่ายยา

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา