Designed by:

ประกาศรับสมัครงาน PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศรับสมัครงาน

รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด

รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8  ม.ค. - 7 ก.พ.63  โดยมีรายละเอียด

รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) พนักงาน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-31 ตุลาคม 62  โดยมีรายละเอียด

 

รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด พนักงานช่วยเหลือคนไข้  พนักงานเปล พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-30พ.ค.62  โดยมีรายละเอียด

 

รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  พนักงานเปล งานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน      เจ้าพนักงานธุรการ  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-11พ.ค.61  โดยมีรายละเอียด

 

รพ.เดิมบางนางบวช เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำห้องผ่าตัด และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้                ประจำงานผู้ป่วยนอก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 กุมภาพันธ์  2561


รพ.เดิมบางนางบวช เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำห้องฉุกเฉิน และ เจ้าพนักงานธุรการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. ถึง 3 เม.ย.2561